New announcement. Learn more

TAGS

Qëllimi - një nga vlerat tona

Vargu kyç

Luka 4: 18- 19

“Fryma e Zotit është mbi mua, sepse ai më vajosi për të ungjillizuar të varfërit; ai më dërgoi për të shëruar ata që e kanë zemrën të thyer, për të shpallur çlirimin e të burgosurve dhe kthimin e të parit të verbërve, për të çliruar përsëri të shtypurit, dhe për të predikuar vitin e pranueshëm të Zotit“.

Zoti më ka zgjedhur mua. Prandaj Fryma e tij është me mua. Zoti më ka dërguar për t'u treguar njerëzve të varfër lajmin e mirë. Dhe për t'u thënë të burgosurve se janë sërish të lirë. Për t'u thënë të verbërve se do të shohin përsëri. Dhe për të ndihmuar njerëzit që janë në vështirësi.  Unë ju bëj të ditur: Një epokë e re fillon.'

Çfarë është një qëllim?

Qëllimi është arsyeja pse diçka bëhet ose arsyeja pse ekziston, diçka që ti dëshiron të arrish. Një objektiv. Destinacioni i fundit i një udhëtimi.

Një qëllim i mirë të jep drejtim, qartësi dhe një përmbajtje. Një objektiv të jep vizion dhe vendosmëri. Dhe nga ai vizion rrjedh misioni yt: një detyrë e rëndësishme që merr dhe që të jep njohuri për atë për të cilën po punon.

Si e shohim këtë tek Jezusi?

Jezusi është i qëllimshëm. Duke vepruar kështu, ne shohim se Ai nuk bën atë që i pëlqen atij por, dëshiron të bëjë vullnetin e Atit të Tij. Pavarësisht se çfarë i kushton  kjo gjë. Këtë qëndrim dhe qëllimshmëri e shohim në mënyrë të përsëritur në ungjijtë.

Tek Luka 4 ne shohim 'deklaratën e misionit' të Jezusit. Këtu Ai tregon për kë ka ardhur dhe çfarë ka ardhur të bëjë. Grupi i tij i synuar përbëhet nga njerëz të varfër, me zemër të thyer, të burgosur, të verbër dhe skllevër. Ai ka ardhur për të sjellë lajmin e mirë, për të shëruar, për të liruar dhe për t'u dhënë shikimin atyre që janë në vështirësi. Përgjatë ungjijve, ne shohim se si Jezusi me vetëdije përqendrohet me shumë te njerëzit që i përkasin kësaj kategorie dhe se si i përmbush nevojat e tyre personalisht.

Çfarë do të thotë kjo për lëvizjen Bashkudhëtarët?

Brenda lëvizjes Bashkudhëtarët, ne duam të bëhemi gjithnjë e më shumë si Mjeshtri ynë. Jezusi na ka treguar se si t'u afrohemi të tjerëve dhe nëpërmjet kësaj Ai na ka treguar se kush është Perëndia, Ati i Tij. Tani na takon neve, si dishepuj të Tij, ta ndjekim Atë në këtë dhe t'u tregojmë të tjerëve se kush është Perëndia.

Çfarë kuptimi ka kjo për ty si Bashkudhëtar?

Synimi yt si Bashkudhëtar është të kujdesesh për udhëtarin ose udhëtaren tënde më të vogël dhe t'u tregosh atyre Zotin Jezus në ta. Për t'i dhënë atij ose asaj një vend përkatësie. Frymëzojeni atë me stilin tuaj të jetesës. Gjithmonë, me ose pa fjalë, duke treguar Jezusin, Frymëzuesin tonë. T’i takosh atje ku ka vështirësi dhe pikëllim. Ta pajisësh dhe ta inkurajosh që të rritet dhe të zhvillohet në të gjitha aspektet e jetës. Duke u bërë gjithnjë e më shumë si Mjeshtri.

Si Bashkudhëtar, vizioni yt është të shërbesh në mjedisin tënd. Për të sjellë ndryshim duke ecur pranë udhëtarit ose udhëtares tuaj të re. Për ta dishepulluar atë  në të gjitha aspektet e jetës, siç na mësoi Mjeshtri ynë Jezus.

('Purpose - one of our values'. Shkruar nga Daniël Vaders) 

This product has been added to your cart

CHECKOUT