New announcement. Learn more

TAGS

Përkatësia - një nga vlerat tona

Vargu kyç

Romakëve 12:5 ... Kështu edhe ne, megjithëse jemi shumë, jemi një trup në Krishtin, dhe secili prej nesh është gjymtyrë e tjetrit. 

Në të njëjtën mënyrë, ne së bashku formojmë një trup, sepse të gjithë i përkasim Krishtit. Por ne të gjithë kemi funksionin tonë.

Çfarë është përkatësia?

Përkatësia është nevoja njerëzore për të qenë një anëtar i pranuar i një grupi. Njerëzit shpesh kanë një dëshirë të thellë për tu bërë pjesë dhe për të qenë pjesë e rëndësishme e diçkaje më të madhe se vetja. Përkatësia ka të bëjë me të qenit pjesë e një grupi ku ndihesh i pranuar dhe ku ndjen se je i nevojshëm si pjesë e këtij grupi.

Si e shohim këtë tek Jezusi?

Që nga Zanafilla 1 dhe 2, Perëndia ka dëshiruar të jetojë së bashku me krijimin e Tij këtu në tokë. Zoti na ka krijuar që të jemi të lidhur në marrëdhënie me Veten, njerëzit dhe pjesën tjetër të krijimit. Ne kemi nevojë për Zotin, njëri-tjetrin dhe krijimin për të përmbushur këtë nevojë të thellë që qëndron brenda nesh. Ne nuk jemi krijuar për të qenë vetëm!

Këtë e shohim te Jezusi, i cili zbriti në tokë si Zot për t'u bërë qenie njerëzore. Jezusi/Perëndia dëshiron të jetë pjesë e krijimit të Tij. Ai donte të ishte pjesë e popullit të Tij të zgjedhur, Izraelit. Jezusi donte t'i përkiste grupit të njerëzve që të gjithë i përçmonin. Ai merrej me lebrozët, të verbërit, samaritanët, të burgosurit, prostitutat dhe taksambledhësit. Jezusi erdhi për të nxitur rimëkëmbjen e këtij grupi në shoqëri. Jezusi, si qenie njerëzore e përsosur, na dha shembullin se si ne si njerëz duhet të jemi qenie në marrëdhënie. Nëpërmjet Jezusit, ne mund të jemi pjesë e Mbretërisë së Tij dhe familjes së Perëndisë.

Çfarë do të thotë kjo për lëvizjen Bashkudhëtarët?

Për ne si lëvizje ‘Bashkudhëtarët’, kjo do të thotë se të jetuarit në komunitet është thelbësor për t'u rritur si lëvizje dhe për të përmbushur të gjitha atributet që Jezusi ka jetuar si model për ne. Prandaj është thelbësore që ne të punojmë në grupe te Bashkudhëtarët. Duke vepruar kështu, ne ofrojmë një vend përkatësie. Prandaj ne i inkurajojmë takimet mujore. Kontaktet me njëri-tjetrin janë një prioritet, sepse atëherë ne mund t'u tregojmë vëllezërve dhe motrave më të vogla se si është të kesh një vend ku të pranojnë, të duan dhe të vlerësojnë. Dhe inkurajohemi, mprehemi dhe sfidohemi për të vazhduar.

Çfarë do të thotë kjo për ty si Bashkudhëtar?

Kjo për ju si Bashkudhëtar do të thotë se prioriteti juaj është marrëdhënia me Zotin, grupin e 5 të pesëve dhe me vëllain ose motrën tuaj më të vogël. Të gjitha cilësitë e tjera rrjedhin nga marrëdhënia me Zotin, tjetrin dhe krijimin e Zotit. Dhe mos harroni: te ‘Bashkudhëtarët’ ju mund të jeni tamam  ashtu. Ju jeni të dashur dhe të vlerësuar. Përkushtimi dhe përvoja juaj janë të nevojshme për të bërë një ndryshim në jetën e vëllait ose motrës suaj më të vogël!

('Belonging - one of our values.' Shkruajtur nga Daniël Vaders.) 

This product has been added to your cart

CHECKOUT